Om oss

Mims Invest är moderbolag till en fastighetsförvaltande koncern med fastigheter i Öresundsregionen. Den största delen av innehavet är handelsområden och industrifastigheter och våra kunder består främst av kedjeföretag i detaljhandelsbranschen. Sedan starten 2003 har bolaget haft en god tillväxt och idag förvaltar vi flera fastigheter av olika storlek och sort.

Vi lägger stor vikt vid samarbete och affärsutveckling och har många återkommande kunder. En stor fördel och trygghetsfaktor är att vi inom koncernen Mims Invest driver vårt eget byggbolag, Byggsystem Öresund. Det innebär att vi har hög teknisk kunskap och stor insikt i byggprocesser.

Mims Invest har ett starkt miljöfokus. Vi prioriterar smarta lösningar inom energi och uppvärmning och erbjuder alla våra hyresgäster grön och förnybar el. Majoriteten av våra nybyggen har klimatsmarta och hållbara komponenter. Ett tydligt exempel är att samtliga i ledningen kör elbilar och att vi är ledande på hållbarhetstänk inom miljö och energi.

Hållbar utveckling

Mims invest har investerat i Sveriges största solcellsanlägging på ett handelsområdes tak.