För kommuner

Mims Invest AB bygger, förvärvar och förvaltar kommersiella fastigheter i egen regi.

I huvudsak med hjälp av koncernens egna byggbolag, Byggsystem Öresund AB, tar Mims Invest  fram detaljplaner tillsammans med kommunen. Önskan är att vara involverade tidigt i plan-och byggnadsprocessen, för att gemensamt med kommunen, komma fram till den bästa lösningen.

Koncernen arbetar för långsiktiga samarbeten med socialt ansvar. Vi lägger stor vikt på miljö med moderna energikällor kopplat till våra fastigheter och i vissa fall solceller med smarta energilösningar.

Gröna värden! Växter är en naturlig del på våra parkeringsområden med träd och buskar som ger en behagligare upplevelse för besökaren. Samtidigt ger grönskan med rabatter en naturlig dagvatten-fördröjning.

Vidare i långsiktigheten förvaltar MIMS Invest nästan samtliga fastigheter som uppförts genom åren av bolaget självt.

Det ger en stabilitet för hyresgäster och samarbetspartners. Samtidigt som det ger er kommun en tydlig ägare med långsiktiga intressen.