Adress:
Vattenverksvägen 64
212 43 Malmö

VD:
Mårten Mårtensson
info@mimsinvest.se

Ekonomi:
Åsa Westerberg
asa.westerberg@mimsinvest.se